ΠΩΣ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ

Με το αυτοκίνητο

Οδηγ?ες απ? το αεροδρ?μιο Ηρακλε?ου στο Floral Hotel

Απ? την ?ξοδο του αεροδρομ?ου ακολουθε?τε τον Εθνικ? Δρ?μο προς τον ?γιο Νικ?λαο. Πηγα?νετε ευθε?α για περ?που 12 χιλι?μετρα. Στη συν?χεια, στρ?ψτε δεξι? στην ?ξοδο προς Κ?τω Γο?βες / Παλι? Εθνικ? Οδ? και συνεχ?στε ευθε?α για περ?που 8 χλμ. ?ταν μπα?νετε στη Χερσ?νησο συνεχ?στε ευθε?α για 2 χιλι?μετρα στο Ελ. Βενιζ?λου. Θα δε?τε στα δεξι? σας την ALPHA BANK, στρ?ψτε δεξι? και μπε?τε στην οδ? Αγ?ου Βασιλε?ου. Θα βρε?τε Floral Hotel ακριβ?ς δ?πλα στην τρ?πεζα, στην οδ? Αγ?ου Βασιλε?ου 4. Καλως ΗΡΘΑΤΕ!

Οδηγ?ες απ? το λιμ?νι του Ηρακλε?ου στο Floral Hotel

Απ? την ?ξοδο του λιμανιο? στρ?ψτε αριστερ? στα φαν?ρια για να μπε?τε στο Leof. Ν?αρχου δρ?μου. Μετ? απ? 500 μ?τρα στρ?ψτε δεξι? στο Leof. Στ?λιου Καζαντζ?δη και συνεχ?στε ευθε?α. Συνεχ?στε για 600μ και στη συν?χεια στρ?ψτε δεξι? προς την εθνικ? οδ? προς την κατε?θυνση του Αγ?ου Νικολ?ου.

Πηγα?νετε ευθε?α για περ?που 13 χιλι?μετρα. Στη συν?χεια, στρ?ψτε δεξι? στην ?ξοδο προς Κ?τω Γο?βες / Παλι? Εθνικ? Οδ? και συνεχ?στε ευθε?α για περ?που 8 χλμ. ?ταν μπα?νετε στη Χερσ?νησο συνεχ?στε ευθε?α για 2 χιλι?μετρα στο Ελ. Βενιζ?λου. Θα δε?τε στα δεξι? σας την ALPHA BANK, στρ?ψτε δεξι? και μπε?τε στην οδ? Αγ?ου Βασιλε?ου. Το Floral Hotel βρ?σκεται ακριβ?ς δ?πλα στην τρ?πεζα, στην οδ? Αγ?ου Βασιλε?ου 4, Καλως ΗΡΘΑΤΕ!

Με λεωφορείο

Υπ?ρχει απευθε?ας γραμμ? λεωφορε?ου προς τη Χερσ?νησο απ? το αεροδρ?μιο του Ηρακλε?ου κ?θε 30 λεπτ?. Σταματ?στε στο Στ?ση Λεωφορε?ου 22 και καθ?ς κατεβα?νετε απ? το λεωφορε?ο προς τα δεξι? για 50μ, μ?χρι να βρε?τε την ALPHA BANK. Στρ?ψτε αριστερ? και μπε?τε στην οδ? Αγ?ου Βασιλε?ου. Θα βρε?τε Floral Hotel ακριβ?ς δ?πλα στην τρ?πεζα, στην οδ? Αγ?ου Βασιλε?ου 4. Καλως ΗΡΘΑΤΕ!

Με ταξί

Ζητ?στε απ? τον ταξ? να σας οδηγ?σει στο ξενοδοχε?ο Floral στην Χερσ?νησο στην οδ? Αγ?ου Βασιλε?ου 4. Καλως ΗΡΘΑΤΕ!